Seminars

You can access the records of the seminars and webinars given within the scope of Distance Education by clicking on the topics on the list. 

You can also check the list for planned seminars.

PAST SEMINARS

DATE SEMINAR TOPIC LANGUAGE
5 Oct 2021

ODTÜClass ile Tersyüz (Flipped) Öğretim Yaklaşımı: Araçlar ve Yöntemler

 Turkish

1 Oct 2021

ODTÜClass Üzerinde Oyunlaştırma (Gamification) Servisleri

 Turkish

28 Sept 2021

Blended Learning with MATLAB

Alex Tarchini (MathWorks)

 English

24 Sept 2021

ODTÜClass'ta H5P ile Etkileşimli İçerik Hazırlama

 Turkish

22 Sept 2021

ODTÜClass ile Çevrimiçi Sınav/Quiz Nasıl Yapılır?

 Turkish

17 Sept 2021

ODTÜClass Nedir ve Nasıl Kullanılır? ODTÜClass Giriş Semineri

 Turkish

20 Oct 2020

Uzaktan Eğitim Süreci için Koruyucu Psikolojik Hizmet Hakkında Çevrimiçi Psikoloji
Dr. Ali Bayramoğlu 

 Turkish

7 Oct 2020

Etkili Uzaktan Eğitim için Çevrimiçi Pedagoji: Taktikler ve Araçlar

Seminer sunumuna ve diğer dosyalara linkten ulaşabilirsiniz.

 Turkish

28 Sep 2020 3-day Webinar Series on Online Education Methods & Experiences
(3 - Online Lecturing Methods and Experiences)
 English
25 Sep 2020 3-day Webinar Series on Online Education Methods & Experiences
(2 - Online Laboratory Methods and Experiences)
 English
22 Sep 2020 3-day Webinar Series on Online Education Methods & Experiences
(1 - Online Exam Methods and Experiences)
 English
23 Sep 2020

MPQG (Moodle Parametric Question Generator) ile ODTUClass'ta Parametrik Soru Hazirlama
Dr. Altuğ Özçelikkale

 Turkish
18 Sep 2020 Kaydedilen Derslerin Videolarının Düzenlenmesi ve Yayınlanması
(İleri Seviye)
Davinci Resolve Programı kullanımı ve Green Screen Uygulaması
 Turkish
17 Sep 2020 Kaydedilen Derslerin Videolarının Düzenlenmesi ve Yayınlanması
(Başlangıç Seviyesi)
Windows 10 - Video Düzenleyici & Shotcut Uygulaması ile Video Editing
 Turkish
11 Sep 2020 OBS Studio Programı ve Whiteboard Uygulamaları  Turkish
10 Sep 2020 Uzaktan Eğitim'de Derslerin Video Kaydının Yapılması  Turkish
4 Sep 2020 İçerik Hazırlama Araçları
(bubbl.us ile Kavram Haritaları - piktochart.com ile İnfografik Yapımı)
 Turkish
3 Sep 2020 Anlık Ölçme ve Değerlendirme Araçları
(Kahoot - Socrative - PollEverywhere)
 Turkish
29 Tem 2020 H5P ile Ders Materyali Hazırlama  Turkish
13 Apr 2020 Uzaktan Eğitim Araçları ile Sınav Yapma - 2  Turkish
7 Apr 2020 Uzaktan Eğitim Araçları ile Sınav Yapma - 1  Turkish


Our center organizes seminars for Faculty Members. Quotas are limited to 12 people. If requested, the seminars are repeated.

You can send the following information to odtuzem@metu.edu.tr for seminar applications:

Name surname:

Academic Position:

Department:

Office Tel:

e-mail:

After the applications are evaluated, the results will be announced.


You can access the seminar topics and seminar notes from the links below. (Please note that these seminar notes are in Turkish)

1. ODTÜClass Kullanım Semineri   

Kullanım Kılavuzu

2. Web 3.0 Gunluk Yasamda Web Temelli Yeni Teknolojiler ve Egitimde Kullanimlari Eğitimi

Seminer Notları

3. Eğitimde Teknoloji Kullanımı Semineri

Seminer Notları 1

Seminer Notları 2

Seminer Notları 3

4. Google Dokümanlar Servisi (2 saat)

Seminer Notları

Seminer ile İlgili Broşür

5. ODTÜ Blog Servisi ve Blog Hazrılama (2 saat)

Seminer Notları

6. Prezi ile Etkili Sunum Hazırlama (2 saat)

Seminer Notları

7. Microsoft Word 2010 Başlangıç Seviyesi Kullanıcı Eğitimi

Seminer Notları

8. Microsoft Word 2010 İleri Seviyesi Kullanıcı Eğitimi

Seminer Notları

9. Microsoft Excel 2010 Başlangıç Seviyesi Kullanıcı Eğitimi

Seminer Notları

10. Microsoft Excel 2010 İleri Seviye Kullanıcı Eğitimi

Seminer Notları

11. Kişisel Websitesi Hazırlama ve Ögretim Materyallerinin Web üzerinden yayınlanması

Seminer Notları

12. İleri Websitesi Hazırlama ve Ögretim Materyallerinin Web üzerinden yayınlanması semineri

13. LATEX Semineri

Seminer Notları

14. Etkili Sunuşlar için Teknik ve Yöntemler/MS Power Point Kullanımı

Seminer Notları

15. ODTÜ'de Öğretim Amaçlı Kullanabileceğiniz Teknolojik İmkanlarımız

Seminer ile İlgili Broşür

16. Video Hazırlama Programı ile Öğretim Materyali Oluşturulması

Seminer ile İlgili Broşür

17. Yeni Başlayanlar İçin "Adobe Photoshop CS 3.0" Yazılımı

Seminer Notları

18. Akademik Arama Servisleri (2 saat)

Seminer Notları

Seminer ile İlgili Broşür

19. İntihal Tespitinde Teknoloji Kullanımı ve TURNITIN Yazılım

Seminer Notları

Seminer ile İlgili Broşür

20. Flash Yazılımına Giriş ve Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama

1. Oturum

2. Oturum

Semboller, ses ve video ekleme

3. Oturum

Interaktif Flash Dersi

"Looking More Deeply Into Instructional Design: Beyond Simplified Descriptions”

Seminar Video