Çevrimiçi Sınavlarda Sık Karşılaşılabilecek Teknik Sorunlar

Öğretim elemanları kendi derslerindeki sistem kayıtlarına ulaşabilmektedir. Bir sorun yaşanması durumunda öncelikle sistem kayıtlarının öğretim elemanları tarafından kontrol edilmesi önerilmektedir. ODTÜClass'taki sistem kayıtlarında öğrencilerin IP adresleri de yer almaktadır. IP'den konum belirleyen web servisleri kullanılarak IP konumu ve/veya İnternet sağlayıcısı bilgilerine ulaşılabilir. Ancak bu bilgilerin %100 doğru olmadığı unutulmamalıdır.

Sınav uygulamalarından önce öğrenciler ile bir deneme sınavı uygulaması yapılması ve gerçek sınavda öğrencilerin karşılaşacakları şartları önceden deneyimlemelerinin sağlanması tavsiye edilmektedir. Bu sayede sınav sırasında ortaya çıkabilecek durumları tespit etme ve önlem alma olanağı elde edilebilir.

ODTUClass'ta aynı anda yüksek sayıda öğrencinin sınava girmesi durumunda dar boğaz oluşabilmektedir. Bu durumu engelleyebilmek için 500'den fazla öğrencisi olan derslerin sınavları sınav sunucularına alınmaktadır. Eğer aynı anda sınava girecek öğrenci sayınız 500'den fazla ise sınavdan en az bir hafta önce ODTUClass Destek Ekibi'ne bilgi verilmesi önem taşımaktadır.

Akademik birimlerimiz ve öğretim elemanlarımız olası sorunların çözümünde birim uzaktan eğitim koordinatörlerinden, Uzaktan Eğitim Merkezinden ve Bilgi İşlem Merkezinden destek alabilir. Karşılaşılabilecek sorunlar ver çözüm önerileri aşağıda listelenmiştir.

1. İnternet bağlantısının kesilmesi: İnternet bağlantısı tekrar sağlanıp öğrenci ODTÜClass'a giriş yaptığında ODTÜClass'taki sistem kayıtlarında (logs) öğrencinin sisteme login olduğu görülür. Ancak bu durumun sebebinin ne olduğunun tam olarak tespit edilmesi mümkün değildir. Sınav süresi bitmeden öğrenci tekrar bağlantı sağlayıp quiz etkinliğine kaldığı yerden devam edebilir. Quiz administration bloğunda yer alan User Override seçeneği ile öğrenciye özel zaman düzenlemesi yapılabilir ve ek süre verilebilir ya da telafi sınavı yapılabilir.

2. Bilgisayar vb. cihazın kapanması, yeniden başlaması: Cihaz tekrar açıldığında ve öğrenci ODTÜClass'a giriş yaptığında ODTÜClass'taki sistem kayıtlarında (logs) öğrencinin sisteme login olduğu görülür. Ancak bu durumun sebebinin ne olduğunun tam olarak tespit edilmesi mümkün değildir. Sınav süresi bitmeden öğrenci tekrar giriş yaparak quiz etkinliğine kaldığı yerden devam edebilir. Quiz administration bloğunda yer alan User Override seçeneği ile öğrenciye ek süre verilebilir ya da telafi sınavı yapılabilir.

3. Elektrik kesintisi: Öğrenci ODTÜClass'a tekrar giriş yaptığında ODTÜClass'taki sistem kayıtlarında (logs) öğrencinin sisteme login olduğu görülür. Ancak bu durumun sebebinin ne olduğunun tam olarak tespit edilmesi mümkün değildir. Elektrik kesintileri ile ilgili elektrik dağıtım firmalarının duyuruları kontrol edilebilir. Sınav süresi bitmeden öğrenci tekrar giriş yaparak quiz etkinliğine kaldığı yerden devam edebilir. Quiz administration bloğunda yer alan User Override seçeneği ile öğrenciye ek süre verilebilir ya da telafi sınavı yapılabilir.

4. Sınav soruları arasında gezinme sınırlandırıldı ise (Quiz ayarlarındaki Navigation: Sequential seçeneği ile) öğrencilerin tarayıcının ileri ve geri düğmeleri ile sorular arasında gezinmeye çalışması: Tarayıcının ileri ve geri düğmeleri kullanıldığında öğrencilerin zaman sayaçları da yanlış değer gösterilebilmekte bu da öğrencilerin yanılmasına sebep olmaktadır. Ayrıca sorular arasında geçiş yapmak için gerekli olan düğmelerin görülmemesi durumu ortaya çıkabilmektedir. Öğrencilerin tarayıcının ileri ve geri düğmelerinin kullanılmaması konusunda uyarılması gerekmektedir.

5. Quiz etkinliği hazırlanırken "block concurrent connections" seçeneği aktifleştirilmiş ise sınava farklı bir tarayıcıdan tekrar bağlanmaya çalışılması: "Block concurrent connections" seçeneği öğrencilerin sınava başladıktan sonra bir başka tarayıcı ile sınava erişmesini engeller. Eğer öğrenciler yanlışlıkla tarayıcı penceresini kapatırsa ya da ilk 3 sorun sebebiyle tarayıcı kapanırsa, öğrencilerin sınava devam edebilmesi için öğretim elemanları tarafından izin verilmesi gerekmektedir. İlgili adımlara ODTÜClass FAQ sayfasından ulaşılabilir. Bu seçenek kullanılacaksa öğrencilerin sınav öncesinde bilgilendirilmesi önemlidir. Geçerli bir sebeple tarayıcı değiştirmeleri gerekiyorsa zaman kaybetmeden öğretim elemanına ulaşıp durumu bildirmeleri gerektiği hatırlatılmalıdır.

6. "Essay" tipi sınav sorularında ya da assignment etkinliğine dosya yükleme için yeterince zaman ayrılmaması sebebiyle dosyanın yüklenememesi: Dosya boyutu, İnternet bağlantı hızı ve ODTÜClass'ın anlık yoğunluğuna bağlı olarak dosyaların yüklenmesi için bir süre beklenmesi gerekiyor. Bu süre göz önüne alınarak quiz veya assignment süresinin belirlenebilir ve öğrencilere dosyaların yüklenmesi için gereken sürenin de göz önüne alması gerektiği hatırlatılabilir. ODTUClass dosyaları öncelikle draft klasörüne almakta, sonra ödev veya soru ile ilişkilendirmektedir. Bazı durumlarda öğrencilerin dosyaları draft klasöründe bulunabilmektedir. Öğretim elemanlarının talebi ile ODTÜClass Destek Ekibi draft klasörünü kontrol edip dosya var ise öğretim elemanına iletebilir.

7. İnternet tarayıcı ayarları sebebiyle Quiz fonksiyonlarının çalışmaması: (1) Öğrencilerin kullandıkları İnternet tarayıcılarındaki eklentiler (reklam engelleyici gibi) quiz sırasında öğrencilerin gezinme düğmelerini görememeleri gibi sorunlara sebep olabilmektedir. Sınavlardan önce varsa tarayıcı eklentilerinin kapatılması yönünde öğrenciler uyarılabilir. (2) LaTeX, MathJax gibi filtreler öğrencilerin tarayıcıları tarafından uygulanmaktadır. Öğrencilerin tarayıcılarında Javascript kodlarının çalıştırılması engellenmiş ise öğrenciler LaTeX veya MathJax ile yazılmış formülleri görüntüleyemezler. Öğrencilerin ODTUClass sayfalarındaki engellemeleri kaldırmaları hatırlatılabilir.

8. Sınav sorularında büyük boyutlu resimler kullanılması: Resim dosyalarının büyüklüğü ve öğrencilerin İnternet bağlantı hızına bağlı olarak soruların görüntülenmesi uzun sürebilmekte ve yükleme için geçen süre sınav süresinden düştüğü için öğrencilerin zaman kaybetmesine sebep olabilmektedir. Bu sebeple sınav sorularında metin olarak ya da formül editörü ile hazırlanabilecek içeriklerin ODTÜClass'ta hazırlanması önem taşımaktadır. Yalnızca görsel olarak verilmesi gerek içeriklerin resim olarak yüklenmesi ve yüklenen resimlerin mümkün olan en düşük boyutta olmasına özen gösterilmesi önerilmektedir.

 


Uzaktan Eğitim Süreci ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Dersimi online vermek zorunda mıyım?

Uygulamalı öğretim etkinlikleri içeren dersler için, öncelikli olarak derslerin teorik kısımlarının uzaktan eğitimle yürütülmesi; uygulama gerektiren etkinlikler için ise mümkünse alternatif öğretim yöntemlerinin kullanılması önerilmektedir.

 

Dersimi senkron mu asenkron mu vermeliyim?

Öncelikli önerimiz dersinizi asenkron olarak vermeniz yönündedir. Bu hem sizin için hem de öğrencileriniz için daha rahat gerçekleştirilebilecek bir süreçtir.
Senkron seçenek, özellikle etkileşimin çok yüksek olduğu, tüm öğrencilerin katılmasının gerekli bulunduğu dersler için önerilmektedir. Derse kayıtlı öğrenci sayısı arttıkça senkron derslerin etkisi hızla düşmektedir. Senkron dersler, gereksinim duyulan teknolojik altyapılar nedeniyle de kısıtlılık getirmektedir. Her kullanıcının iyi İnternet altyapısına sahip olmaması derse katılımda sorun yaratabilmektedir.

ODTÜClass üzerinde asenkron, senkron uzaktan öğretim yöntemleriyle ilgili karar verilirken, senkron uzaktan öğretimde kullanılan video konferans uygulamalarının gereksinim duydukları sistem kaynakları, eş zamanlı çok sayıda bağlantının üniversitemiz bant genişliğine olacak etkisi, öğrencilerin internet ve donanım kaynakları düşünülerek karar verilmesi önerilir.

 

Senkron dersi hazırlarken kimlerden destek alabilirim?

Senkron seçeneğin kullanımı için çok değişik araçlar bulunmakla beraber ODTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi üç farklı araç ile ilgili kullanım videoları hazırlamıştır. Bu seçenekler dışındaki araçlarla ilgili soru ve problemlere cevap verilemeyebilir.
Süreç içinde yaşadığınız sorunlar ve çözümleri için odtuclass@metu.edu.tr adresine yazabilirsiniz.

 

Asenkron ders hazırlarken kimlerden destek alabilirim?

Asenkron seçeneğin kullanımı için ODTÜClass altyapısı kullanılacaktır. Ayrıca ODTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi aşağıdaki linkten erişilebilen aracın kullanımı için bir video hazırlamıştır. Süreç içinde yaşadığınız sorunlar ve çözümleri için odtuclass@metu.edu.tr adresine yazabilirsiniz.

 

Ders anlatım videosu hazırlamak istiyorum, özel bir kameraya ihtiyacım var mı? Video çekim desteği alabilir miyim?

Dersinizin video kaydı için özel bir kamera kullanmanıza gerek yoktur. Video kaydı yapabilen bir cep telefonu ile kayıt yapabilirsiniz.
Ders videosu çekimi konusunda insan ve teknik kaynak yetersizliği nedeniyle tüm öğretim elemanlarımıza destek veremiyoruz. Ancak, çok sayıda öğrencisi olan, bazı derslerin video kayıtları ODTÜ GİSAM tarafından gerçekleştirilecektir.

 

Dersim için hazırladığım video dosyalarının boyutu büyük olduğu için ODTÜClass’a koyamıyorum. Ne yapmalıyım?

ODTÜClass sistemi üzerinde disk alanı sorunu yaratılmaması için yüklenebilecek dosya büyüklüklerinde kota bulunmaktadır. Ders videolarınızı Youtube üzerinde, Unlisted seçeneğini seçerek yerleştirip paylaşabilirsiniz.

 

Ders videolarımı YouTube'a yüklemeye çalışıyorum ama 15 dakikadan uzun olduğu için izin vermiyor. Ne yapmalıyım?

Google hesabı bulunan kullanıcılar Youtube’a giriş yapabilir ve video paylaşabilirler. Ancak hesabı doğrulanmayan kullanıcıların en fazla 15 dakika uzunluğunda video yüklemesine izin verilmektedir. Daha uzun süreli videolar yüklemek veya canlı yayın yapabilmek için Youtube hesabının doğrulanması gerekmektedir. Doğrulama işleminin nasıl yapılacağına dair bilgi aşağıdaki linkten ulaşılan dokümandan alınabilir.
YouTube Kanalı Oluşturma ve Hesabı Doğrulama

 

Dersimin bir kısmı veya tamamı laboratuvar/stüdyo/saha çalışması gibi uygulamalardan oluşuyor; ne yapmalıyım?

Uygulamalı öğretim etkinlikleri içeren dersler için, öncelikli olarak derslerin teorik kısımlarının uzaktan eğitimle yürütülmesi; uygulama gerektiren etkinlikler için ise mümkünse alternatif öğretim yöntemlerinin kullanılması önerilmektedir.

 

ODTÜ’de verilen örnek bir online derse nerden ulaşabilirim?

Asenkron ders anlatımına bir örnek olarak Prof.Dr. Eres Söylemez tarafından hazırlanan “Mühendisler için Excel” dersini inceleyebilirsiniz. Dr. Söylemez, bilgisayarda anlattığı dersin ekranları ve kendisinin webcam görüntüsü ile 11 haftalık bir ders oluşturmuştur.
Örnek bir ders kaydı: https://bit.ly/3b8nCeY
Dersin tümü: https://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=248

Diğer bir asenkron ders örneği olarak Prof.Dr. Altuğ Özpineci tarafından hazırlanan “Analitik Mekanik” dersini inceleyebilirsiniz. Öğrencilerin bulunmadığı sınıfta kurulan bir video kamera ile ders anlatımını kayıt altına alan Dr. Özpineci 11 haftalık bir ders içeriği oluşturmuştur. Video kayıtlarının yanı sıra ders için gerekli bazı PDF dosyalar da öğrencilere sunulmaktadır.
https://ocw.metu.edu.tr/course/view.php?id=239

 

Bitirme projesi dahilinde olan dersler için ne yapabilirim?

Eğer bitirme projesi teorik bilgileri içeriyorsa senkron ve/veya asenkron eğitim modüllerinden birini kullanarak ve öğrencilerle internet ortamında grup buluşmalarını sağlayan programlar (Skype, Zoom, Microsoft Teams gibi) desteği ile derse devam edilebilir.

Eğer bitirme projesinde yer alan deney/laboratuvar/stüdyo gibi uygulamalar dijital imkanlar kullanılarak gerçekleştirilemiyorsa, bu kısımlar her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak Koronavirüs salgını sonrasında yaz öğretimi uygulanabilecektir.
Söz konusu yoğunlaştırılmış takvim Yaz Okulu Dönemi değil; Bahar Dönemi telafisi olacaktır.


Microsoft Teams Kullanımı

Basitlik ve verimlilik ilkesiyle geliştirilen Microsoft Teams, sanal sınıflarınızı ve toplantılarınızı kolaylaştıracak bir dizi özellik sunuyor.


Anahtar Özellikler:

Kolay Hesap Açma: Microsoft Teams'i kullanmaya başlamanız çok kolay. https://www.microsoft.com/en-us/education/products/office adresini ziyaret ederek METU e-posta adresinizle bir hesap oluşturabilirsiniz. Ayrıntılı talimatlar, METU CC sayfasının Microsoft Teams SSS bölümünde mevcuttur: https://faq.cc.metu.edu.tr/tr/microsoft-teams.

Kapsamlı Destek: Web tarayıcısı bir seçenek olsa da, en iyi deneyim için masaüstü uygulamasını indirmenizi öneririz. Masaüstü uygulama, tüm Teams özelliklerine kapsamlı destek sunar.

Etkinlik Merkezi: Aktivite sekmesi, yan menüdeki ilk seçenek olup aramızdaki tüm Teams ile ilgili etkinliklerinizi, çağrılarınızı, sohbetlerinizi ve dosya yüklemelerinizi içeren merkezi bir hub görevi görür.

Verimli İşbirliği: Teams, farklı konular veya konular için takımlar ve kanallar oluşturmanıza olanak tanır, bu da düzeni artırır. Öğrencileri adlarına veya e-postalarına göre davet edebilir ve ihtiyaca göre rollerini ayarlayabilirsiniz.

ODTUClass ile Entegrasyon: ODTUClass'ta, kurslarınızı Microsoft Teams ile senkronize etmek için kurs sayfanıza Microsoft bloğunu ekleyerek sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz.

Kolay Planlama: Takvim sekmesi içindeki dersleri veya toplantıları kolayca planlayabilirsiniz. Tarih, saat ve toplantı adı gibi ayrıntıları belirleyebilir ve öğrencilerinizin toplantı bağlantılarını alması için gerekli katılımcılar bölümüne e-postalarını eklemeyi unutmayın.

Gelişmiş Güvenlik: Toplantı seçeneklerini kullanarak, oturumlarınız sırasında kimin sunum yapabileceğini kontrol edebilir, güvenli bir ortam sağlayabilirsiniz.

İnteraktif Öğrenme: Sohbet özelliğini kullanarak dersler sırasında öğrencilerinizin soru sormasını ve etkileşimde bulunmasını kolaylaştırabilirsiniz.

Ekran Paylaşımı: Ekranınızı paylaşmak, çevrimiçi öğretmenin temel bir bileşenidir ve Teams, belirli içeriği veya tüm masaüstünüzü paylaşma gibi çok yönlü seçenekler sunar.

Beyaz Tahta İşbirliği: Entegre Microsoft Beyaz Tahta, işbirliğini ve görsel açıklamaları artırır. Gelişmiş özellikler için Windows cihazınızdaki bağımsız Beyaz Tahta uygulamasını açabilirsiniz.

Sürekli İyileştirme: Microsoft, öğretme deneyimini daha da optimize etmek için öğrenci el kaldırma ve katılımcı raporları gibi gelecek özelliklerle Teams'i sürekli geliştiriyor.

Microsoft Teams'in nasıl kullanılacağına dair ayrıntılı rehberlik için, ODTÜZEM web sitesini ziyaret edebilir veya destek ekibimizden yardım alabilirsiniz. 


Son Güncelleme:
21/11/2023 - 15:46