Vizyon

Eğitimde, farklı öğretim teknolojilerinin uygulanması ve kullanılmasını bir toplumsal sorumluluk projesi olarak algılayarak, özellikle e-öğrenimin üniversitemizde ve ülkemizde öğrenciler ve öğretim görevlileri tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Misyon

Temel misyonumuz üniversitemizde verilen eğitimde öğretim teknolojilerinin, özellikle de e-öğrenimin kullanımına destek vermektir. Bunu aşağıdaki etkinliklerle gerçekleştireceğiz:

- Tezsiz yüksek lisans, sertifika programları gibi e-öğrenimin ihtiyaç duyulduğu alanlara yönelik çalışmalar yaparak,

- Ulusal ve uluslararası projeler başlatıp, koordine ederek

- Yurtdışı üniversiteler ve araştırma kurumları ile düzenlenecek karşılıklı seminerlerde bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlayarak,

- İstekli öğretim elemanlarının katılabileceği etkili öğretim seminerlerini düzenli olarak yaparak,

- Lisans ve lisansüstü programlardaki seçilecek derslerin e-öğrenim yoluyla verilmesine gerekli desteği vererek,

- Öğretim teknolojisi (Instructional Technology) ve bilgisayar teknolojilerinin öğretim ortamlarında kullanımı konusunda akademisyenlere ve öğrencilere teknik destek vererek.