Bildiri

  • Gürel Köybaşi, N. A. , Alptekin, F., Çevik, R., Çağiltay, K., & Bakay, Ş., (2021). Öğretim Üyelerinin COVID-19 Döneminde Uzaktan Eğitim Deneyimleri. 14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ss.110-111). Rize, Türkiye
  • Bakay, Ş., Çevik, R., Gürel Köybaşi, N. A. , Çağiltay, K.,  & Alptekin, F., (2021). Öğrencilerin Öğrenmesini ve Katılımını Zenginleştirmek Amacıyla Kullanılan Bir Çevrimiçi Etkileşimli Öğrenme Aracı:H5P. 14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ss.201-203). Rize, Türkiye
  • Alptekin, F., Gürel Köybaşi, N. A. , Çevik, R., Bakay, Ş.,  & Çağiltay, K., (2021). Öğretim Yönetim Sisteminde Oyunlaştırma: Moodle LUDIC. 14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ss.35-38). Rize, Türkiye